Anne De Paepe

Anne De Paepe kandidaat rector Universiteit Gent

tagcloud
Beste collega’s, medewerkers en studenten,

De Universiteit is klaar voor de eerste vrouwelijke (vice)rector.
U ook?

Ik heb me kandidaat gesteld om in de komende jaren het ambt van rector of vicerector aan onze Alma Mater op te nemen. Deze beslissing heb ik, zoals u weet, reeds een aantal maanden geleden genomen en mijn engagement en enthousiasme hiervoor zijn gaandeweg gegroeid. Steunend op mijn 20 jaar leiderschap van een grote dienst (het Centrum voor Medische Genetica) en diverse bestuursfuncties binnen en buiten onze Universiteit, wens ik mijn ervaring ten dienste te stellen om als rector of vicerector samen met u het beleid van onze instelling vorm te geven.