Academische activiteiten

Academische activiteiten

Onderwijs

  • Hoorcollege “Klinische Genetica”, 2de Master, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Genetica in het Post Genoom Tijdperk, 4de Master, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Begeleiding/promotor masterscripties, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • College over Menselijke Genetica in Honoursprogramma Ugent, 2de module “Wetenschap en Maatschappij”

Klinische dienstverlening

Diensthoofd Medische Genetica in het UZ Gent, verantwoordelijk voor de organisatie van genetische raadplegingen voor diagnostiek van en genetisch advies voor erfelijke en aangeboren aandoeningen.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekswerk in het domein van de erfelijke bindweefselaandoeningen, in het bijzonder van erfelijke collageen- en elastinestoornissen, waaronder Osteogenesis Imperfecta, Ehlers-Danlos syndroom, Marfan syndroom en aanverwante aandoeningen, Pseudoxanthoma Elasticum en Cutis Laxa syndromen. Het onderzoek richt zich vooral op identificatie van nieuwe genen voor deze ziekten, de studie van de moleculaire pathogenese, de klinische implicaties , het optimaliseren van diagnostische testen en genetisch advies, alsook het zoeken naar nieuwe therapeutische perspectieven voor deze aandoeningen. Uit dit onderzoek zijn op heden meer dan 330 A1 publicaties en 23 doctoraten voortgevloeid.

Meer informatie kan u terug vinden op de website van het Centrum voor Medische Genetica, Gent

Publicaties

Een overzicht van de publicaties kan je vinden op biblio.ugent.be