Anne De Paepe is

Biografie Anne De Paepe

  • verknocht … sinds haar 18de studeerde en werkte ze aan haar Alma Mater, de Universiteit van Gent.
  • geneticus … haar baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke bindweefselziekten wordt geroemd in binnen- en buitenland.
  • vrouw … in de meest positieve zin van het woord, dus geen excuustruus.
  • breeddenkend … heeft respect voor ieders mening en overtuiging.
  • gelauwerd … ze ontving tal van prijzen voor haar onderzoek, zoals de USA Antoine Marfan Award.
  • professor … voor haar is lesgeven aan jonge academici belangrijk omdat het contact met haar studenten haar dwingt tot reflectie.
  • een team-speler … ze is ervan overtuigd dat je enkel resultaten kunt boeken in groepsverband.
  • arts… omwille van haar luisterbereidheid naar haar patiënten kreeg ze de Gert Noël Prijs van de Koning Boudewijnstichting.
  • moeder … van een fantastische dochter.
  • vooral zichzelf …

Uitgebreide biografie

Anne De Paepe

Anne De Paepe is geboren te Gent op 4 oktober 1955. Ze is gewoon hoogleraar in de Humane en Medische Genetica aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent en diensthoofd van het Centrum Medische Genetica in het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Ze behaalde het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de UGent in 1980 en werd erkend als specialist in Inwendige Ziekten in 1985. Ze specialiseerde zich verder in de Medische Genetica en werd als FWO-navorser verbonden aan het Centrum Medische Genetica, UZ Gent met een onderzoeksproject over erfelijke bindweefselaandoeningen. In dit kader voerde ze een studieverblijf door van één jaar in het MRC, Northwick Park Hospital te Londen, UK. Ze startte vervolgens een eigen onderzoeksactiviteit in het Centrum Medische Genetica vande UGent en richtte er een diagnostisch en onderzoekslaboratorium voor erfelijke bindweefselziekten op. In 1987 behaalde ze een doctoraat in de Biomedische Wetenschappen en in 1992 werd ze geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in de Medische Genetica aan de UGent. Vanaf 1993 werd ze diensthoofd van het Centrum Medische Genetica, UZ Gent en deeltijds hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde. In 1997 werd ze deeltijds hoogleraar, in 2000 buitengewoon hoogleraar en in 2003 gewoon hoogleraar.

Onder haar leiding groeide het Centrum Medische Genetica uit tot een groot multidisciplinair genetisch centrum met meer dan 150 werknemers. Haar onderzoekscentrum in het domein van de erfelijke bindweefselaandoeningen geniet nationale en internationale erkenning. Ze zetelt als expert in meerdere nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen in haar vakgebied. Ze is auteur van meer dan 330 A1 publicaties. Haar onderzoekswerk werd bekroond met meerdere wetenschappelijke prijzen, waaronder de “Antoine Marfan Award USA”, de prijs “Marcel Vastesaeger” van de Vereniging voor Cardiologie en de prijs “GlaxoSmithKline” voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek.

Anne De Paepe is academisch secretaris (vice-decaan) in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, was meerdere jaren plaatsvervangend lid in de Raad van bestuur voor de Faculteit Geneeskunde en zetelde in de Onderzoeksraad en in het Industrieel Onderzoeksfonds van de UGent. Ze was gedurende vele jaren lid van het Nationaal Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek, de Commissie Celbiologie en Genetica en de Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten van het FWO-Vlaanderen, het Ethisch Comité en Doctoraatscommissie van de Faculteit Geneeskunde. Ze heeft een actieve bestuursfunctie binnen de ziekenhuiswereld en in de stuurgroep Wetenschappelijke Fondsen van de Koning Boudewijnstichting. Ze is lid van de Wetenschappelijk Adviesraad van de Princes Lilian Foundation en Voorzitter van de Jury van de Inbev-Baillet-Latour prijs voor klinisch onderzoek.

Curriculum Vitae