Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Anne De Paepe

Personalia

DE PAEPE Anne (Maria, Julia, Johanna, Frances)
Geboren te Gent, 4 oktober 1955
Nationaliteit : Belg
Burgerlijke stand : gehuwd met Godfried Buysse
kind : Liesbeth, °18.03.1987
Adres : Bruggenhoek 34, B-9620 Zottegem, België

Huidige beroepsactiviteit en positie

Professor Humane en Medische Genetica, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent, België
Diensthoofd Centrum Medische Genetica, Universitair Ziekenhuis, Gent, België

Opleiding en beroepsloopbaan

1967‑1973 : Middelbare studies, Latijn-Wiskunde, Instituut Nieuwen Bosch, Gent
1973‑1980 : Studies Geneeskunde UGent
juli 1980 : Diploma doctor in de genees‑, heel‑ en verloskunde (grote onderschei­ding)
1980‑1985 : Specialisatie Inwendige Ziekten, UZ Gent (erkenning 16.12.1985)
1985-1989 : Aspirant‑navorser NFWO met onderzoekspro­ject over erfelijke bindweefselaandoeningen, Centrum Medische Genetica
November 1985 ‑ juni 1986 : Studieverblijf in Dermatology Research Laboratories, CRC (Dr. F.M.  Pope), Londen
3 juni 1987 : Doctoraat in de Biomedische Wetenschappen  met grootste onder­scheiding : “Upda­ting on pathoge­ne­sis, diagnosis and manage­ment of heredita­ry colla­gen disorders with personal survey of representa­tive families.”
1988 : Oprichting laboratorium voor biochemisch en moleculair collageen­onderzoek in het Centrum Medische Genetica, UZ Gent
1989 : Eerst Aanwezend Wetenschappelijk Medewerker, Centrum Medische Genetica, UZ Gent.
1992 : Leidend wetenschappelijk mede­werker, Centrum Medische Genetica, UZ Gent
24  november 1992 : Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs in de Medi­sche Geneti­ca, met als proefschrift : “Genetic Changes in the Colla­gens in Osteogenesis Imperfec­­­­ta and the Ehlers-Danlos syndromes”, en als openbare les : “Medische Genetica in de Gezond­heidszorg”
Juni 1993 : Diensthoofd Centrum Medische Genetica, UZ Gent
Oktober 1993 : Deeltijds hoofddocent, Faculteit Geneeskunde, UGent
1997: Deeltijds hoogleraar, Faculteit Geneeskun­de, UGent
2000 : Buitengewoon hoogleraar, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent
2003 : Gewoon  hoogleraar, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Andere professionele activiteiten

Oktober 1991-heden : Vertegenwoordiger van het Centrum Medische Genetica, UGent in de Hoge Raad voor Anthropogenetica.
1991-2000 : Mandaat Fundamenteel Klinisch onderzoek FWO : “Etiopathogenetische studie van erfelijke bindweefselaandoeningen met vaatbroosheid als centraal probleem”.
1995-2006 : Lid Ethisch Comité, UZ Gent.
1996-2006 : Expert in de “Commissie Celbiologie en Genetica” (M2) van het FWO-Vlaanderen.
1996-heden : Lid Wetenschappelijke Adviesraad van het Fonds “Alphonse en Jean Forton” in de Koning Boudwijnstichting.
1996-2011 : Lid en vanaf 2006 voorzitter van de Facultaire Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent.
1999-2002 : Binnenlands corresponderend lid en vanaf 2002 tot heden titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KB 07/07/02).
2005-2007 : Lid Facultaire Doctoraatscommissie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent.
2005-heden : Lid (vanaf 2009) Nationaal Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek (K.B. 09/03/05).
2005-2010: Lid Commissie Internationale Wetenschappelijke Contacten- FWO
2006-2007 : Lid Industrieel Onderzoeksfonds Gent.
2006-2010 : Lid van de Onderzoeksraad UGent.
2006-heden : Voorzitter Adviesraad van het Fonds Pijleman van de Koning Boudewijnstichting.
2007-heden : Lid ‘Stuurgroep Wetenschappelijke Fondsen ‘ van de Koning Boudewijnstichting.
2007-heden : Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Princes Lilian Foundation.
2007-heden : Voorzitter Jury Inbev Baillet Latour Prijs voor klinisch onderzoek.
2008-heden : Lid van de Raad van Bestuur, AZ St.-Elisabeth, Zottegem.
2010 : Voorzitter bestuurscomité Fonds Maro van de Koning Boudewijnstichting.
2011 : Lid van de EASAC (European Academies Science Advisory Council)-FEAM (Federation of the European Academies of Medicine) Working group on “Direct-to-Consumer Genetic Testing”.
2011-heden : Academisch Secretaris Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
2012-2013 : Secretaris examencommissie 2de master Geneeskunde.

Wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen

1983 : Prijs European Society of Human Genetics voor de beste mondelinge bijdrage op het European Society of Human Genetics Symposium on Autosomal Heterozygosity, Nijmegen.
1997 : Prijs voor beste mededeling op de Vereniging voor Fertiliteitsstudie België.
2002 : Prijs voor beste postervoorstelling op de 17th General Meeting of the Belgian Hematological Society.
2007 : Prijs “Marcel Vastesaeger” van de Belgische Vereniging voor Cardiologie.
2007 : Organisator van de Princess Lilian Foundation Visiting Professorship Dr H. Dietz.
2007 : Antoine Marfan Award van de National Marfan Foundation, USA.
2007 : Prijs “GlaxoSmithKline” voor Geneeskundig Wetenschappelijk Onderzoek.
2007 : Commandeur in de Orde van Leopold II.
2008 : Laureaat Methusalem financiering van de Vlaamse Overheid.
2008 : Prijs Gert Noël van de Koning Boudewijnstichting voor project rond “Kanker en erfelijkheid” : begeleiding van de patiënten en families.